مقاله پژوهشي درباره نقش اجتهاد در تشخيص موضوعات احکام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۹۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: پژوهشي درباره نقش اجتهاد در تشخيص موضوعات احکام
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتهاد
مقاله موضوعات احکام
مقاله موضوعات صرفه
مقاله موضوعات مستنبطه شرعي
مقاله موضوعات مستنبطه عرفي
مقاله موضوعات خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي گنابادي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فخلعي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرايند استنباط احکام شرعي، همان گونه كه بحث از حكم ضروري است، بحث و بررسي راجع به «معروضِ يا موضوع حكم» و آنچه در تعيين اين معروض، دخالت دارد نيز اجتناب ناپذير است. موضوعات احكام، داراي تنوّع خاصي است و عوامل مختلفي در تشخيص آنها تاثير گذار است. از ميان اين عوامل، «اجتهاد» بحثهاي دامنه داري برانگيخته است. در پژوهش حاضر نقش و ميزان تاثير اين عامل در تشخيص موضوعات احکام در دو حوزه شناسايي مفهومي و مصداق يابي به بحث کشيده شده است. اين نقش در شناسايي مفهومي نيز در سه بخش موضوعات صرفه، مستنبطه شرعي و مستنبطه عرفي دنبال شده است. از اين سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعي دخيل است. در موضوعات عرفي، گرچه اجتهاد مصطلح نقشي انحصاري ندارد ولي اظهار نظر فقيه به صورت جزيي، مجاز و حتي در مواردي لازم است. در سوي ديگر اجتهاد اصطلاحي را نمي توان عاملي موثّر در مرحله مصداق يابي (تشخيص موضوعات خارجي) تلقي كرد.