مقاله پژوهشي در بازشناسي هويت “داريوش” در روايت کتاب حضرت دانيال نبي (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: پژوهشي در بازشناسي هويت “داريوش” در روايت کتاب حضرت دانيال نبي (ع)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داريوش مادي
مقاله کتاب دانيال نبي (ع)
مقاله تورات
مقاله هخامنشيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کتاب دانيال نبي (ع) “داريوش مادي” نام پادشاهي است که بابل را فتح مي کند و گروهي از علماي بني اسرائيل را به شوش مي آورد تا از آنها در امور ملک داري استفاده کند. اما در اينکه اين پادشاه مطابق آنچه يهوديان فرض مي کنند، همان داريوش يکم هخامنشي باشد، حرف و حديث فراوان وجود دارد. هيچ سند تاريخي بابلي و يا ايراني اي نيز به شخصيتي جز اين اشاره نکرده اند. هدف پژوهش حاضر دستيابي به تصوير روشني از شخصيتي است که در اين کتاب طرح شده تا در پرتو آن بتوان به هويت واقعي وي نزديک شد. پژوهشگر با بررسي اشارات متن مورد نظر و اعتبار سنجي ترجمه هاي اين متون به روش تحليلي و نقد نظريه هاي محققان کتاب مقدس به اين نتيجه مي رسد که آوردن نام داريوش در داستان دانيال نبي (ع) يا اشتباهي از سوي نسخه بردار کتاب در ضبط نام “داريوش” به جاي “کوروش” بوده و يا اصولا “داريوش” لقبي براي “کوروش” از سوي مردم بابل محسوب مي شده است. در همين راستا، مساله ديگري مطرح مي شود که تعداد نادرست شاهان هخامنشي در اين کتاب است. “جبرئيل” به آن حضرت الهام مي کند که چهار پادشاه پيش از “اسکندر” سلطنت خواهند کرد. اين تعداد با تعداد درست شاهان هخامنشي از داريوش (يا کوروش) تا اسکندر به هيچ روي همخواني ندارد. پژوهشگر نشان مي دهد که اين بار مقصر نه نسخه بردار، بلکه شخص نويسنده کتاب است که در زمان رونويسي يک عبارت از کتاب مقدس، واژه “مهمترين” را پيش از عبارت “شاهان پيش از اسکندر” جا انداخته و موجب اين گرفتاري شده است. پژوهشگر در پايان پيشنهاد مي دهد که اطلاعات تاريخي به دست آمده از کتاب مقدس بار ديگر مورد بازنگري و واکاوي قرار گيرند.