مقاله پژوهشي در مضامين داستان کوتاه در آثار عبد السلام عجيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۷۳ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: پژوهشي در مضامين داستان کوتاه در آثار عبد السلام عجيلي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبدالسلام عجيلي
مقاله سوريه
مقاله ادب معاصر عربي
مقاله داستان کوتاه
مقاله مضمون
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي نيا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عبد السلام عجيلي پزشک، اديب و داستان نويس معاصر سوري با سبک خاص و شيوه شخصي اش در توصيف و بيان، حلقه اتصال بين نويسندگان پيشگام دهه هاي سي و چهل قرن بيستم از سويي و نوپردازان دهه هاي پنجاه و شصت از سوي ديگر است. آفرينشهاي هنري او آميخته اي از تواناييهاي اين دو نسل است. او سبکي آسان، شيوا و غير متصنع دارد. از پديده هاي بارز شيوه بيان او تکيه بر فصاحت زبان و به کارگيري واژه هاي علمي در داستان است. شخصيتهاي داستاني او شامل همه سطوح و طبقات اجتماع مي شوند. مهمترين مضامين داستانهاي او که پيوندي نزديک با مسایل و مشکلات مردمش دارد، از تجربيات زندگي شخصي و اجتماعي و رويدادهاي مختلف سرچشمه گرفته يا حاصل اطّلاعاتي است که از رهگذر سفرهاي بي شمار به کشورهاي مختلف به دست آورده است.