مقاله پژوهشي در کاربرد آرايه هاي ادبي در طنز معاصر فارسي و مقايسه اجمالي آنها در طنز انگليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: پژوهشي در کاربرد آرايه هاي ادبي در طنز معاصر فارسي و مقايسه اجمالي آنها در طنز انگليسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طنز فارسي
مقاله ساختار صوري طنز
مقاله آرايه هاي ادبي
مقاله ادبيات مشروطه
مقاله ادبيات انگليسي
مقاله بازيهاي زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از ارايه چند تعريف متداول از طنز به مفهوم امروزين آن و با مروري بر پيشينه طنز در ادبيات كلاسيك فارسي، اين پژوهش به پيدايش و تكامل طنز اجتماعي- سياسي در ايران، به منزله يك نوع ادبي مستقل در ادبيات فارسي، در آستانه نهضت مشروطيت و پس از آن مي پردازد. نگارنده ساختار صوري طنز سياسي- اجتماعي معاصر فارسي را از منظر کاربرد آرايه هاي کلامي مورد بحث قرار داده؛ نمونه هايي از هر يک در جاي خود ارايه کرده؛ طنز فارسي را از ديدگاه به کار گيري ابزارهاي بياني، صنايع بديعي، و آرايه هاي ادبي با نمونه هايي از طنز انگليسي مقايسه؛ و در انتها، به دشواري برگردان آرايه هاي کلامي طنز از زباني به زبان ديگر اشاره کرده است.