سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آلوین تافلر –

چکیده:

بنا بر گزارش سازمان علمی فرهنگی ملل متحدیونسکو نیمه عمر دانش بشری در قرن گذشته حدود سیصد سال بود . یعنی تقریبا هر ششصد سال یکبار در جهان چنان تحولی ایجاد می گردید که اگر فردی ششصد سال از زمین دور بود و سپس به آن باز می گشت همه ارکان و شئون زندگی و ابزار و مشاغلرا دگرگون و متحول می یافت و مدتها طول می کشید تا بتواند با آن کنار بیاید.
اکنون بنا بر گزارش یونسکو این نیمه عمر به ۲۸ روز کاهش پیدا کرده است . یعنیتقریبا هر دو ماه یکبار علم در زندگی روزمره و جهان پیرامون ما تحول می آفریند
پیش بینی های سازمان ملل نشان می دهد تا قبل از سال ۲۰۲۰ میلادی این رقم به چند روز تقلیل خواهد یافت.
بنا بر این در هیچ شاخه ای از خدمات یا صنعت و یا حتی علوم مدیریت،سیاست و اقتصاد نمی توان بدون پژوهش و آفرینش روشهای جدید و بومی موفق بود.