سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – مرکز تحقیقات و تولید سوخت اصفهان و دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه تر

چکیده:

سنگ های مجموعه شوشونیتی جنوب عشین دارای طیف وسیعی از SSio2 بوده و در درون آن آبساروکیت ها و شوشونیت ها، پلاژیوکلازها و قطرات کربناتی (کلسیت) بزرگی را می توان مشاهده نمود. بررسی های مختلف نشان می دهد که نوع پلاژیوکلازها آندزیت بوده و اطراف آنها را هاله ای پتاسیک فرا گرفته است. علت ایجاد قطره های کربناتی نیز ناپایداری پلاژیوکلاز های کلسیک و بالا بودن فوگاسیته CO2 می باشد. کربناتهای آذرین را بوسیله فراوانی عناصر کمیاب و نادر خاکیموجود در آنها می توان ازکربنات های ثانویه تشخیص داد.
تعیین سنیک نمونه از این قطره های کربناتینشان می دهد که متعلق به ائوسن میانی می باشند.