سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد علی سلمانی مروست – استادیار دانشگاه یزد
احمد طحانی – کاردان معماری دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور یزد

چکیده:
در کلام امیرالمؤمنین امام علی (ع) جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انعکاس دارد. زندگی انسان در دنیای مادی، به صرف گذران عمر نیست، بلکه برای رسیدن به کمال است و بنابراین، توجه به این جنبه ها می تواند بسیار است. امام علی (ع) در سخنان خود درباره « توسعه » و « عمران » راهگشا باشد. یکی از این جوانب، توجه به مباحث نقش خانه و ویژگی های شهر اسلامی سخنانی دارند که توجه به آن می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات بشر امروز را حل کند. یکی از مهمترین این سخنان در مورد جایگاه شهرهاست؛ بطوریکه امام علی (ع) شهرها را به انسان وابسته می دانند، نه انسان را به شهرها. در واقع با این نگاه این انسان است که به شهر هویت می دهد. در کلام حضرت در مورد ارتباطات شهری، ویژگی های شهر پایدار اسلامی و جهت گیری فیزیکی شهر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله که به شیوه توصیفی_تحلیلی نگاشته شده است« عمران » و« توسعه » در کلام امیرالمومنین(ع) مورد بررسی قرار می گیرد