مقاله پژوهش تربيتي: علم يا فلسفه؟ بررسي پي آمدهاي روش شناسي علوم شناختي در تعليم تربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: پژوهش تربيتي: علم يا فلسفه؟ بررسي پي آمدهاي روش شناسي علوم شناختي در تعليم تربيت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم شناختي
مقاله روش شناسي
مقاله ذهن
مقاله پژوهش تربيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلخابي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: علوم شناختي با ايجاد زمينه براي همراهي علم و فلسفه، نظريه هاي مفهومي و تجربي قابل دفاعي از ذهن به دست داده است. در اين مقاله، تحولات روش شناختي علوم  شناختي و پيامدهاي آن در روش شناسي پژوهش هاي تربيتي بررسي مي شود.
روش: براي بررسي موضوع از روش استنتاجي استفاده شده است.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که با وجود تنوع روش شناسي ها در مطالعه ذهن (از قبيل تحليل مفهومي، رويکرد محاسباتي، ماترياليسم روش شناختي و شبيه سازي)، تمايز دقيقي بين علم و فلسفه وجود ندارد. بنابراين، دست کم در دو بعد مي توان پيوند اين دو حوزه را تصريح کرد: يکي مفروضات فلسفي حاکم بر روش هاي علمي و ديگري تجربي بودن فلسفه.
نتيجه گيري: بدين تربيت نوآوري علوم شناختي در پژوهش هاي تربيتي از جهت روش شناسي اين خواهد بود که مرز پژوهش فلسفي و علمي را در تربيت فروريخته و پژوهش فلسفي تربيت را در امتداد پژوهش در علم تربيت قرار مي دهد.