سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فهیمه مجتهدزاده –
علی پولادی –

چکیده:

ایرانیان در هیچ زمانی از پذیرفتن تکنیکهای جدید ابا نداشته و آنها را در آثار خود به کار میبسته اند آنهاضمن پذیرفتن شیوه های جدید، آن را با باورهای اجتماعی و شرایط اقلیمی کشور متناسب می کردند زواید آن را به دور می ریختند و چیزهایی را که کم داشت به آن می افزودند و آن راایرانی می کردندئ. مقاله حاضر پژوهشی که در عرصه دانش معماری.شهرسازی صورت پذیرفته و ماهیتی راهبردی کاربردی دارد.