سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا پیله چیان لنگرودی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
محسن موسوی شوشتری –

چکیده:

در این پژوهش سه گروه واکسن تهیه شد. گروه اول واکسن پلی والان باکترین تولید شده در شیشه و جذب شده روی ژل (آلومینیوم هیدروکسید). گروه دوم واکشن پلی والان باکترین تولید شده در فرمانتور و جذب شده روی ژل (آلومینیوم هیدروکسید).گروه سوم واکسن باکترین و توکسوئید پلی والان تولید شده در فرمانتور و جذب شده روی ژل (آلومینیوم هیدروکسید) بنابراین مجموعاً سه نوع واکسن پلی والان کلستریدیائی تولید شده. به اسن صورت که یک نوع از این واکسنها در شیشه های ۲۰ لیتری و سه نوع دیگر در فرمانتور تحقیقاتی ۱۲ لیتری تولید گردید. کلیه آزمایشهای Freedom from abnormal toxicity,safety و potency برای هر یک از این سه نوع واکسن فوق الذکر انجام گرفت و نتیج حاکی از آن است کلیه واکسن های فوق الذکر کارایی داشته و قابل استفاده هستند ولی واکسن توکسوئید تولید شده در فرمانتور و اولترافیلتر، بهترین نتیجه را می دهد.