سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محسن مجیری – عضو هیت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

چکیده:

پژوهش در فرایند های طراحی کوپل زنجیرهای بیزمارک از طریق گامهای مرسوم در روشهای طراحی مهندسی همچنین آنالیز حالات خرابی و شکست (DFMEA) تا حد امکان در این طرح پژوهشی استفاده شده است تا اینکه موفقیت کاربردی طرح در حد معقول محرز شود.
نقطه شروع پروژه نیازی است که تصمیم به براورده شدن آن است و در ذیل بعنوان صورت مسئله تعریف می شود.
«ارائه طرحی جهت کوپل زنجیرهای بیزمارک بهنحوی که با در دسترس داشتن چند ردیف زنجیر بتوان آنها را به یک زنجیر چند ردیفه و بصورت واحد تبدیل نمود.»
در این فرایند یک زنجیر با عرضی به اندازه جمع عرضهای زنجیرهای تکی حاصل خواهد شد.