مقاله پژوهش كيفي: روش يا بوش؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۳۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: پژوهش كيفي: روش يا بوش؟
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش کيفي
مقاله پژوهش کمي
مقاله پژوهش ترکيبي
مقاله پارا کميت گرايي
مقاله استدلال تقريبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني وركي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر، بررسي دو رويکرد پژوهشي عمده مطرح در عرصه روش شناسي پژوهش با توجه به مباني معرفت شناسي و وجوه تمايز هر رويکرد با ديگري مي باشد. در اين راستا، برخي از دشواري هاي پژوهش هاي کمي که منجر به ناکامي آنها در پژوهش هاي علوم انساني شده، مطرح و مورد بحث قرار مي گيرد. اين مقاله کانون توجه خود را معطوف به تعارضات دروني چهارگانه شامل ورژن، تمام نگاري، چندصدايي و شک گرايي در پژوهش هاي کيفي مبتني بر پديدارشناسي نموده و ضمن شرح اين تعارضات که به وسيله هارلي، هاردي و آلوسن طرح شده اند، به ناکامي پژوهش هاي کيفي در غلبه بر موانع روش شناسي و رفع چالش ها اشاره مي کند. در ادامه، ظهور پژوهش ترکيبي به عنوان جانشيني نارسا براي رفع دشواري هاي دو روش کمي و کيفي به دليل عدم توجه به مفروضه هاي زيربنايي هر يک از اين روش ها معرفي و مورد نقد قرار مي گيرد. با استناد به چنين مباحثي و عنايت به يافته هايي که نشان مي دهند اغلب مغالطه هاي اسکات در تمام پژوهش هاي كمي، كيفي و تركيبي به تناوب مشاهده مي شود، نويسندگان پاراکميت گرايي را به منزله رويکردي بديل براي غلبه بر دشواري هاي روش شناختي روش هاي موجود، معرفي مي کنند.