مقاله پژوهش مبتني بر نشانگرهاي زيستي در پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: پژوهش مبتني بر نشانگرهاي زيستي در پرستاري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگر هاي بيولوژيك
مقاله پ‍ژوهش در پرستاري
مقاله ستوكيناز
مقاله استرس اکسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهري سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از تشخيص هاي پرستاري، که قسمتي از فرآيند پرستاري هستند، با تغييرات نشانگرهاي زيستي بدن مرتبط است. لذا، مي بايست به منظور شناخت، بررسي و برنامه ريزي مداخلات پرستاري، مستندات علمي مبتني بر پژوهش هاي کمي در حيطه نشانگرهاي زيستي بدن نيز در برنامه آموزش پرستاري مدنظر قرار گيرد. لازمه اين نوع تحقيقات، تعامل و تشريک مساعي بين رشته اي متخصصان پرستاري و علوم پايه است. در اين مقاله مروري، با تبيين اهميت نقش پژوهش هاي کمي، برخي نشانگرهاي زيستي نظير گازهاي خون، حداکثر اکسيژن مصرفي، سيتوکيناز و استرس اکسيداتيو براي تشخيص پرستاري معرفي شده است.
نتيجه گيري: لازمه به کارگيري برخي اقدامات مراقبت پرستاري، تعامل و تشريک مساعي بين رشته اي متخصصان پرستاري و علوم پايه در انجام تحقيقات باليني با تمرکز بر نشانگرهاي زيستي است.