سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد سلطانی – مدیر کل دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی, دبیر شورای تحقیقات و فناوری و هی

چکیده:

مطالعه تطبیقی بین نظام ملی نو آوری، نظام بژوهشی و نظام فناوری در مورد ورود یها، خروجی ها، فرآیندها، اهداف و راهبردها انجام شده است . مطالعه نشان م یدهد که تفاوتهای بسیاری بین آنها وجود دارد. نگاه نظام ملی نو آوری کاملتر و جامعتر است و خطای کمتری خواهد داشت. این مطالعات در مورد کشور انجام شده اند.