سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید مردانلو – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا فاتحی –

چکیده:

در این مقاله سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغزBELBIC)بر روی دستگاه آزمایشگاهی توپ و صفحه پیادهسازی شده است. پیش از این، پیادهسازی این کنترلکننده بر روی روبات متحرک، راهاندازی یک موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی، سروو موتورDC و دستگاه کنترل سطح، که همگی پایدار بودند، انجام شده بود. این آزمایش به عنوان اولین پیادهسازیBELBICبر روی دستگاه ناپایدار میباشد. نتایج پیادهسازی این کنترلکننده و کنترلکنندهیPIDدیجیتالی بر روی دستگاه، با هم مقایسه و بهبود عملکرد کنترلی دستگاه، هنگام استفاده از کنترلکننده هوشمند مشاهده شده است. در انتها، روشی برای ساماندهی انتخاب ضرایب و ساختار ورودی قسمت غیرخطی کنترلکننده عاطفی پیشنهاد میشود