سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکتر مهدی وکیلیان –
بامداد فلاحتی –

چکیده:

محاسبات الکتریکی ترانسفورمرهای جریان برای تأمین هماهنگی میان مشخصات CT و ادوات حفاظتی و اندازه‌گیری متصل به آن می‌باشد. با توجه به ساختار مغناطیسی هسته ترانسفورمرهای جریان، اشباع در هسته امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در کاربردهای حفاظتی، هدف حفظ هسته CT در ناحیه خطی در تمام محدوده رژیم محتمل کار آن و از جمله در وقوع خطاها می‌باشد. تعداد رله‌های حفاظتی و سازندگان مختلف منجر به شکل‌گیری روشهای محاسبه متعددی برای ارزیابی مشخصات این ترانسفورمرهای جریان شده است. لذا نیاز به وجود دستورالعملی است که برای تمام کلاسهای حفاظتی CT و با توجه به رله‌های موجود، روشی یکسان را پیاده‌سازی کند می‌باشد. با توجه به اینکه برای کلاسهای حفاظتی می‌توان محدودة آستانه اشباع Knee Point Voltage را محاسبه کرد. کافی است برای هر رله شرایط را به صورت ولتاژی بیان نمود. همچنین با تعریف متغیر های پیش‌فرض، این الزامات شکل استانداردی به خود گرفته که شناسایی، تحلیل و مقداردهی آنها توسط نرم‌افزار امکان‌پذیر می‌باشد. بر پایه این ایده نرم‌افزاری تهیه شده است که با پشتوانه یک بانک اطلاعاتی و سیستم هوشمند توانایی تحلیل، محاسبه و همچنین ذخیره مشخصات ارزیابی شده برای ترانسفورمر جریان را دارا می‌باشد. در این مقاله راه کارهای یکسان سازی که منجر به مکانیزه شدن محاسبات الکتریکی ترانسفورمر جریان فشار قوی می‌شود، و همچنین چند نمونه محاسبه این مشخصات ارائه شده است.