سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل توتونچی – عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرتضی پورمحمدی – کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

چکیده:

حمدو سپاس خداوندی را سزاست که رفعت مقام علمی انسان را از مجاری تفکر و تدبر در آیات خود و پدیده هایمستور در طبیعت مقرر فرموده است. انسان بواسطه شعور و اختیار ناشی از آن سعی بیشتری در مقابله با پدیده های خطرزا از جمله بلایای طبیعی مثل زلزله و نظایر آن داشته است. در حال حاضر درکشور ما با توجه به وضعیت فعلی بافت شهری و روستایی و خصوصیات فرهنگی جامعه بررسی طرح هایی جهت امدادرسانی و رسیدگی بموقع به مجروحین حادثه مهمتر می نماید.
در مقاله حاضر که حاصل کار گروهی است اول لزوم ایجاد یک بیمارستان دراولویت قرار گرفت. و بعد از بررسی طرح های موجود مرسوم در سایر کشورها محدودیتهایی از قبیل امکان ساخت در کشور، اقتصادی بودن طرح (جهت ساخت به تعداد زیاد که در تمامی نقاط کشور قابل استفاده باشد)، انعطاف پذیری سیستمبرای بر پا سازی در هر مکان،سبک و قابل حمل بودن مورد تشخیص قرار گرفت.
روند عملی طراحی بصورت ایده پردازی، انتخاب طرح، ساخت ماکت و بهینه سازی طرح نهایی پیگیری شد که در پایانطرح نهایی جهت پاسخگویی به نیازهای مذکور ارائه گردید.