سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شاه آبادی – کارشناس ارشد نرم افزار
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی

چکیده:

اتوماتای سلولی یک مدل ریاضی برای سیستم هایی است که در آنها چندین مولفه ساده برای ایجاد الگوهای پیچیده با هم همکاری می کنند و رفتار هر جزء براساس رفتار همسایگانش تعیین می شود. در این مقاله راه حلی مبتنی بر اتوماتای سلولی برای مسئله انتشار نور پیشنهاد میگردد. مسئله انتشار نور دارای کاربردهای متعددی است. بطور مثال با استفاده از این روش می توان نواحی کوری را که فرستنده های رادار یا تلفن همراه و یا فرستنده تلویزیون نمی توانند پوشش دهند را مشخص کرد. در این مقاله با استفاده از یک اتوماتی سلولی دوبعدی، محیطی برای شبیه سازی مسئله انتشار نور ایجاد میکنیم.