سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خادمیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع / دانشگاه علم و
مروارید صحت کار – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک، گروه برق و کامپیوتر دانشکده
فرامرز فقیهی – دانشجوی دکتری برق، دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشارقوی و مواد م

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات و مخابرات، استفاده از فن آوری اطلاعات در سیستم های گوناگون به شدت مورد توجه است . از بحث های بسیار مهم در به کارگیری فن آوری اطلاعات، تصدیق داده های ارسالی – دریافتی است . به ویژه در سیستم های اتوماسیون توزیع با قابلیت های جمع آوری و پردازش اطلاعات و اعمال فرمان های کنترلی، امنیت و اعتبار اطلاعات بسیار ضروری به نظر می رسد . استفاده از طرح های کلید عمومی مبتنی بر خمبیضوی و الگوریتم های پر قدرت توابع درهم نظیر UMAC و MD5 برای این سیستم به عنوان پیشنهادهای کارآ مطرح
شده است [.۱-۳] این مقاله برای دستیابی به سطح نسبی امنیت و حصول الگوریتم های با کارآیی مناسب از لحاظ سرعت، پیاده سازی توابع درهم بازبینی شده ECBC ، XCBC ،FCBC و مقایسه آن ها انجام شده است . در نهایتتابع ترکیبی آن ها به عنوان یک الگوریتم جدید جهت استفاده از همین توابع و رسیدن به امنیت بیشتر با توجه به خصوصیات سیستم اتوماسیون توزیع نیروی برق ارائه شده است