سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا مصلایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، سرپرشت واحد مهندسی تحلیل سیستمها، مدیر تع

چکیده:

رویکرد "پیشگیری از خطا" یکی از محورهای اصلی در ایجاد استقرار و بکارگیری سیستمهای مدیریتی همچون HSM-MS در سازمان ها می باشد. تکنیک FMEA یکی از روش های تجربه شده و مفید برای شناسایی، طبه بندی، تجزیه و تحلیل خطاها و ارزیابی مخاطرات و ریسک های ناشی از آنهاست و با بکارگیری آن احتمال پیشگیری از خطا افزایش می یابد. از آنجا که این تکنیک یکی از تکنیک های کمی ارزیابی ریسک می باشد فلذا مدیریت ریسک بهتری می توان انجام داد از اینرو شرکت پالایش سرخون و قشم که یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران می باشد در راستای مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت های خود و در راستای استقرار سیستم مدیریت HSE بر آن شد تا در سال ۸۲ نسبت به بازنگری ریسک ها از طریق رویکرد FMEA اقدام که این مهم علاوه بر شناسایی ۳۲۰۰ رکورد FMEA موفق شدیم نسبت به استقرار HSE-MS گام موثری را برداریم. این مقاله به معرفی این تکنیک و نحوه پیاده سازی آن در پالایشگاه گاز سرخون و قشم می پردازد.