سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
میثم جعفری اسکندری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی

چکیده:

با ایجاد یک روند جدید در ساختار اقتصادی جهان، پدیده جهانی سازی کسب و کار موجود را تحت الشعاع خود در آورده و باعث تشدید در جریان سرمایه و کالا و به نوبه آن ایجاد یک آشفتگی شدید در محیط سازمان گردیده است.در این شرایط، قواعد حاکم بر بازار دائم در حال تغییر است و دیگر شرکتها فقط به" سود و زیان" خود نمی اندیشند بلکه به دنبال "بودن یا نبودن" در بازار رقابت می باشند و این شرایط سازمان را وادار به انعطاف در تعامل با محیط کسب و کار بطور مستمر کرده است. مدیریت موفق در زنجیره تامین نیازمند تصمیماتی است که مرتبط با تفکرات استراتژیک مدیران سازمان جهت کسب بالاترین مزیتهای رقابتی در بازار می باشد.
این مقاله سعی بر آن دارد که با تکیه بر مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک و مقایسه آنها باهم و همسوسازی آنها جهت ایجاد یک ابزار رقابتی قدرتمند ، به مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک الگوی رقابتی کمک کرده و مفهوم تفکر استراتژیک را بطور خاص در مقوله مدیریت زنجیره تامین واردکرده و این زنجیره را به عنوان یک فاکتور کلیدی موفقیت برای سازمان یاری رساند.