سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجواد سیدمهدوی چابک – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله استفاده از شبکه های عصبی را به عنوان روشی جدید برای تست و تشخیص خطا در ADC ها معرفی کرده و آنرا به همراه دیگر روشهای تست ADC ها، در نرم افزارMATLABپیاده سازی می کنیم . سپس قابلیت تشخیص وتعیین مکان وقوع خطا در آنها را مقایسه می نماییم . مدلهای خطای stuck_at_0 ، stuck_at_1 ، مدار باز، خطای پل و خطای
تلرانس به مدار یک ۳ ADC بیتی از نوع flash اعمال گردید ند و بانکهای خطا ایجاد شد . روش هیستوگرام مقدار INL وDNL مبدل را محاسبه کرده و می تواند وجود خطا را تشخ یص
دهد . در روش FFT مولفه های ناخواسته در طیف خروجی ، وجود خطا را نشان می دهند . در روش sine fit تعداد موثر بیتها محاسبه شده و از روی آن می توان خطا در ADC را جستجو
نمود . هر سه روش فوق قدرت بالایی در تشخیص خطا دارند ولی نمی توانند مانند شبکه عصبی محل رخ دادن خطا را جستجو کنند . در نتیجه استفاده از شبکه های عصبی می تواند نقش مهمی در تشخیص و تعیین محل وقوع خطا داشته باشد