سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هانی پیله ور جاوید – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش دقیق جهت تخمین هزینه های ناشی از قطع برق مشترکان شبکه های توزیع ارایه می گردد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اندازه هزینه های ناشی از قطع برق به پارامترهایی همچون ساعت، روز و فصل وقوع خاموشی , مدت زمان آن , نوع مشترک و اندازه دیماند آن , و . . ., بستگی داشته، نمی توان آن را تنها با استفاده از اطلاعات خام حاصل از ممیزی، اندازه دیماند مشترکان، و . . . ، محاسبه کرد . به منظور بررسی اثر هر یک از این پارامترها بر مقدار عددی هزینه , نیاز است که روش دقیق در یک شبکه توزیع آزمایشگاهی پیاده سازی شود . اطلاعات شبکه های استاندارد موجود برای پیاده سازی روشهای محاسبه هزینه قطع برق کافی نمی باشد . از اینرو , یکی از شبکه های توزیع استاندارد موجود اصلاح , داده های مورد نیاز به آن اضافه، و یک شبکه جدید ایجاد می شود . روش دقیق محاسبه هزینه نیازمند انجام یک ممیزی دقیق و کسب اطلاعات مفصلی از شبکه و مشترکان آن می باشد . به این دلیل، در مقاله حاضر یک روش تقریبی محاسبه هزینه نیز ارایه و با روش دقیق مقایسه می شود .