سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مژده میری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی
رسول حجی –

چکیده:

در سالهای اخیر رویکردهای متعددی برای یک شرکت به منظور ارزیابی و انتخاب سایر شرکتها به منظور برونسپاری بخشهای غیر کلیدی مطرح شده است تا در اثر آن بتوان هزینه ها را کاهش داد و در راستای بهترین تجارب صنعت گام برداشت. در صنعت خودرو که مورد تاکید مطالعات انجام شده در این زمینه است، منابع گسترد های صرف سرمایه گذاری های مرتبط با فرآیندهای خرید و تامین شده است. هدف از این مقاله، مطالعه تجربی روشها و مدلهای ارزیابی تامین کنندگان از دیدگاه مالی است. این مطالعات مبنایی را برای پیشنهاد یک مدل برای ارزیابی مالی تامین کننده ارائه
م ینماید تا بتوان فعالیت های خرید و تامین را از این دیدگه توجیه نمود.