سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی کلانی – کارشناس ارشد مدیریت مالی
بهروز نصرآزادانی – کارشناس برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

چکیده:

سیستم‌های امور مالی دارای سیر تکاملی ثابتی هستند که هنجارهای حسابداری جدید، معیارهای تازه‌ای برای مدیریت ریسک و حتی سازماندهی‌ها و مسئولیت‌های جدیدی را موجب می‌شود. این مقاله، گزارش رویکرد عملی به طراحی و عملیاتی کردن «سیستم مدیریت مالی یکپارچه» در سازمان‌های وابسته به شهرداری اصفهان است. سیاست، اعمال مدیریت مالی یکپارچه در تمام سازمان‌های شهرداری برابر تعاریفی است که در گزارش حاضر ارائه می‌شود.
این طرح، برای دستیابی به هدف‌های زیر می‌باشد:
۱- ایجاد نظام حسابداری با توانایی ارائه‌ی گزارش‌های عملکردی مالی و محاسبه‌ی بهای تمام‌شده‌ی خدمات؛
۲- رفع حاکمیت قوانین زیربنایی سنتی در مدیریت بودجه و امور مالی؛
۳- یکپارچگی در ساختار بودجه؛
۴- مشخص شدن سهم هزینه‌های ستادی و اجرایی از محل ردیف‌های تعیین‌شده‌ی بودجه و
۵- نظارت و ارزیابی مناسب فعالیت‌ها.
در سیستم مدیریت مالی یکپارچه، نرم‌افزارهای حسابداری و بودجه، انبار و فروش، حقوق و دستمزد، و اموال با توانایی سیستم‌های اطلاعاتی رابطه‌ای به گونه‌ای پیوندی طراحی و پیاده‌سازی شده است. در این مقاله، ضمن بیان ساختار کلی سیستم پیش گفته، ابتدا مفاهیم به کار رفته در پروژه بررسی شده، سپس مراحل پیاده‌سازی سیستم مالی یکپارچه در سازمان‌های وابسته به شهرداری و برخی از نتایج به دست آمده و هم‌چنین موانع آن بررسی خواهد شد.