سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد موافق –
آرش جلال زاده –
اکبر فراهانی –
فاطمه کشاورز –

چکیده:

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمانهای امروزی می توانند از سخت افزار و نرم افزارهایی پیشرفته برای ارتباط واحدهای مختلف خود استفاده نموده و با جمع آوری بر خط اطلاعات، مدیریت بهتری بر مجموعه خود داشته باشند. در محیط بسیار رقابتی کنونی برای تسریع در اجرای پروژه ها و کاهش هزینه ها، مکانیزه کردن کنترل پروژه و بخصوص تخصیص منابع پروژه برای افزایش دقت در زمانبندی پروژه ها و تخمین هزینه ها اهمیت بسیار زیادی یافته است؛ پیچیدگی مدیریت موجود خود،سیستمی برای مکانیزه کردن تخصیص منابع پروژه پیاده سازی نموده است. در مدت زمانی که از اجرای این سیستم در شرکت می گذرد، دقت برنامه های زمانبندی و تخمین هزینۀ طرحها بنحو محسوسی افزایش یافته است. این مقاله به بیان تجربه شرکت مهاب قدس در پیاده سازی سیستم مکانیزه تخصیص منابع پروژه می پردازد.