سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل آتشپز گرگری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

در این نوشتار، پیاده سازی سیستم هوشمند پاس دادن برای ربا تهای فوتبالیست، شامل شناسایی مناس بترین بازیکن هدف برای دادن پاس و میزان اطمینان پاس و غیره ارائه می گردد. در پیاده سازی سیستم از منطق فازی استفاده شده است. در ابتدا مهمترین های فازی بصورت تجربی استخراج شده اند. سپس با استفاده از rule base پارامترهای یک پاس خوب تعریف شده و با استفاده از آ نها این rule base ها، سیستم ادراک فازی پیاد هسازی شده است. یک محیط شبی هسازی نیز برای بررسی عملکرد سیستم تهیه شده است.