سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر صولتی فر – رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه مدیریت بحران انجمن فردا سازان توسعه
سمانه مشاری – عضو هیئت مدیره و کارشناس گروه مدیریت بحران انجمن فردا سازان توسعه

چکیده:

این مقاله یک طرح کلی برای افزایش و یکپارچه سازی سیستم های ارسال به کمک کامپیوتر به یک مرکز هوشمند کامل فرمان کنترل و ارتباط پیشنهاد کرده و استفاده اززیر ساخت ارسال به کمک کامپیوتر و تبدیل منابع موجود به سرمایه را فراهم می کند حادثه ۱۱ سپتامبر یک چالش جدیدی دردفاع ازملت درمقابل حملات را نشان داد . بحرانها منتظر تکمیل مراکز و سیستمهای مدیریتی بحران جهت حل و فصل بوسیله آن ها نمی نشینند بنابراین برای یک قدرت عملیاتی سریع و داخل کردن امکانات سیستمی ماهر ، تمرکز تحلیلی به طرف یک پردازش توسعه حلزونی (پیاده ساز ی فازی ) پیشنهاد می شود .