سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک راهنورد – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی مسئول تشکیلات و آموزش شرکت مترو

چکیده:

با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش بینی بودن اینتغییرات، آنچه که کشورهای جهان به ویژه در حال توسعه را درجهت افزایش بهره وری و پیشرفت و ترفی آنها مدد می رساند، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورها است و این امر میسر نمی گردد مگر با درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت کارکنانکه به کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه، جامعه بکوشند. بهبود و ارتقای کیفیت سازمان و نواوری افزایشخلاقیت می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی ، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره وری ، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. در این راستا سازمانها به دنبال بکارگیری استانداردهای کیفیت و اجرای آن هستند تا نسبت به رقبا سرآمد بوده و با کیفیت ترین خدمات را ارائه دهند سازمان های حمل و نقل ریلی خصوصا سازمانهای که با مسافران در ارتباط هستند از این داستان مستثنی نبوده و برای ارتقاء کیفیتخدمات می بایستی در این راه گام بردارند.