سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی نیکزاد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیر دریا

چکیده:

مدل تعالی EFQM به معنی مدل ارائه شده از طرف بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European Foundation Quality Management) یک ابزار عملی است که توسط سازمانها در موارد زیر بکار گرفته می شود:
الف – به عنوان ابزاری برای خود ارزیابی با اندازه گیری موقعیت فعلی در مسیر تعالی، کمک به درک فاصله ها و سپس تمرکز بر راه حل ها
ب – به عنوانپایه ای برای ایجاد یک زبان مشترکو روش تفکر واحد در کلیه بخشهای سازمان
ج – چارچوبی برای موقعیت یابی فعالیتهای موجود، حذف دوباره کاری ها و تعیین فاصله ها
د – ساختاری برای سیستم مدیریت سازمان
لذا با توجه به موارد مذکور، از این مدل می توان بعنوان مبنا و متودی مناسب جهت اجرای صحیح مدیریت نوین در حوزه زیر سطحی، استفاده نمودبطوریکه در سایه استقرار این مدل مطالعات راهبردی وسیعی در حوزه زیر دریا، نهادینه می گردد.