سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا موحدی – دکتری مخابرات گرایش سیستمهای انتقال اطلاعات – دانشگاه ایمپریال لندن
سعید خالصه حسینی – کارشناس ارشد مخابرات گرایش سیستم – دانشگاه صنعتی شریف
محمد رجبی – کارشناس ارشد مخابرات گرایش سیستم – دانشگاه صنعتی شریف
جواد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین قسمتهای سیستم انتقال اطلاعات پردازشهایی است که برروی سیگنال انجام می شود . در سیستمهایاولیه انتقال اطلاعات، این نوع پردازشها کاملاً بصورت آنالوگ صورت می گرفته است . بواسطه این امر هم حجم سیستم و هم قیمت آن افزایش می یافت . اما در این سیستم بدلیل استفاده از پردازش کاملاً دیجیتال هم دقت بالاتر است و هم بسیاری از مزیتها که برای یک سیستم دیجیتالی مطرح می گردد را دارا است . از آن جمله می توان به تغییرات اساسی در ساختار عملکردی سیستم، هزینه پائین، دقت بالا در عملکرد، انعطاف پذیری بالا و … اشاره کرد .
هدف اصلی ازاین مقاله بررسی پردازشهای باند پایه و HF1 مدولاتور و دمدولاتور SSB توسط پردازشگرTMS320C50 می باشد . در این راستا در ابتدا اهمیت پردازشگر، جایگاه و نوع کاربرد آن در سیستم انتقال اطلاعاتمورد بررسی قرارگرفته و در ادامه اشاره ای گذرا بر DSP پروسسورهای TMS320 ساخت کمپانی TI2 خواهیم داشت و بعضی از شاخصهای مهم آنها را ذکر خواهیم نمود . سپس بلوک دیاگرام پردازش دیجیتال باند پایه مورد بررسی قرار می گیرد . بدنبال آنها بلوک دیاگرامهای پردازش دیجیتال مسیر ارسال (VF,HF) اطلاعات را بررسی خواهیم نمود . سپس بلوک دیاگرامهای پردازش مسیر دریافت (VF,HF) اطلاعات را بررسی می کنیم . سپس در مورد تحقق بلوک دیاگرام دمودولاتور SSB توسط پردازشگر TMS320C50 توضیحاتی را ذکر خواهیم نمود و در آخر نیز نتایج خود را از این مقاله ارائه خواهیم نمود .