سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرسول مظلوم زاده – شرکت برق منطقه ای فارس
محمدعلی کریمی –
مهدی توکلی –

چکیده:

در شرایط کنونی که کشورمان پیوسته شاهد رشد جمعیت، فرهنگ مصرف، بنگاه های اقتصادی و … هست، اهمیت نقش زیربنایی صنعت برق بیشتر نمایان می شود. این موضوع شرکت برق منطقه ای فارس را بر آن داشت که از سال ۱۳۸۱ جهت تعالی صنعت برق، رشد و ارتقاء آن و نیل به هدف اصلی خود، تامین انرژی الکتریکی مطمئن مورد نیاز مشترکین، سیستم مدیریتی مناسبی را در شرکت استقرار نماید. با تحقیقات و مطالعات انجام شده مشخص گردید، استفاده از مدیریت عملکرد سیستم مناسبی برای این شرکت می باشد که به منظور پیاده سازی آن نخست نقشه استراتژیک شرکت برق منطقه ای فارس از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) با کمک دانش فنی و تجارب مشاورین متبحر و مدیران آگاه طراحی و ترسیم گردید و سپس جهت پیاده سازی آن، فازهای بعدی اجرا شده و عملیات بازنگری هم اکنون در حال انجام می باشد. معاونت بهره برداری به دلیل جایگاه مهم در نقشه استراتژیک شرکت بعنوان بهره برداری بهینه از تاسیسات و کاهش خاموشی ها از اواسط سال ۸۵ اقداماتی در پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در واحد یررسی حوادث شبکه شامل تدوین نقشه راه و اجرای آن انجام داده است. در این مقاله تجربه موفق تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در معونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس که روند کاهش خاموشی های ناشی از حوادث در سالهای ۸۶ و ۸۷ را بهمراه داشته و موجبات نیل به اهداف تعالی را فراهم کرده است، شرح داده می شود.