سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان ایران
نوید گلبن – دانشکده برق و کامپیوتر ایران

چکیده:

دانستن و بکارگیری مدل قوس های اولیه و ثانویه در خطاهای تکفاز به زمین گذرا از اهمیت زیادی در تعیین زمان وصل مجدد در رل ه های وصل مجدد هوشمند و طراحی راکتور شنت جهت کاهش زمان خاموش شدن نهایی قوس ثانویه برخوردار است . در این مقاله پس از تدوین مدل قوس های اولیه و ثانویه با استفاده از مراجع مهم موجود دراین زمینه، مراحل پیاده سازی این مدل ها در نرم افزارSimulinkارائه می گردد. با پیاده سازی دقیق و جامع اینمدل ها که برای اولین بار در این نرم افزار صورت پذیرفته است، یک بلوک به دیگر امکانات قسمتBlocksets Power اضافه گردیده است . با اجرای نرم افزار تولید شده و شبیه سازی خطاهای تکفاز به زمین گذرا روی یکسیستم قدرت نمونه توانایی آن همچنین رفتار قوس های اولیه و ثانویه نشان داده می شود. در این مقاله همچنین با استفاده از این نرم افزار، برخی از عوامل م وثر در زمان خاموش شدن نهایی قوس ثانویه برای اولین بار بررسی می گردند. نحوه بررسی این عوامل نیز از جمله نوآور یهای آن مقاله است.