سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – کارشناس ارشد ساخت و تولید – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
الیاس حدادی – کارشناس ارشد ساخت و تولید – مدرس انستیتو مکانیک مرکز آموزش عالی فنی تبر
سیدمحمد معطر حسینی – دکترای صنایع (ساخت و تولید) – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهندسی ارزش یک فناوری شناخته شده و پذیرفته شده در جوامع پیشرفتۀ صنعتی است که برای بهینه کردن سرمایه گذاری و بیشینه کردن ارزش تولید، در دامنۀ وسیعی از خدمات و تولید در شرکت ها و کارخانجات صنعتی استقرار یافته و به طور مستمر در جهت اهداف تعریف شد ه مورد استفاده قرار می گیرد . مهندسی ارزش تلاشی سازماندهی شدۀ گروهی با مشارکت کلیۀ عوامل مؤثر و آگاه به موضوع، ذینفع برای تحلیل منظم جنبه های ارزشی و هزینه ها به منظور بهبود ارزش افزوده و عملکرد طرح و تولید و حذف هزینه های غیرلازم، در جهت کاهش هزینه های کلی است. مراحل اجرایی مهندسی ارزش شامل مراحل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل (ساختار و اجزای سیستم از نظر طراحی، مواد، نوع فرآیند و …) کنترل و ارزیابی است. تکنولوژی گروهی به عنوان پایه و اساس سیستمهای تولیدی پیشرفته فلسفه تولیدی است که به بهره برداری از تشابهات قطعات به لحاظ طراحی و پارامترهای ساخت تأکید دارد . هدف این مقاله ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به اهداف مهندسی ارزش با بکارگیری و پیاده سازی سیستم تولید گروهی در یک واحد تولیدی و صنعتی می باشد . در این بررسی جهت گروه بندی قطعات و تجزیه و تحلیل هزینه ها از نرم افزار ROCEX (این نرم افزار توسط نویسندگان مقاله تهیه شده است) استفاده شده است.