سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت ایزایران، تهران، ایران

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر موجب از میان رفتن مرزهای بازار و تغییر در انتظارات مشتری شده است . این موضوع دگرگونی در اهداف، روش ها و اصول فعالیت سازمان ها را در پی داشته است . مهندسی مجدد فرآیندها به عنوان یک رویکرد فرآیندمحور، سعی در بهبود رادیکالی فرآیندها و ایجاد تغییر اساسی در ساختار سازمان را دارد . این رویکرد سبب کاهش هزینه، افزایش کیفیت و بهره وری و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها می شود . گمرک از جمله سازمان هایی است که نقش و تعامل آن با مشتریان زیاد بوده و رضایت مشتری به عنوان یک اصل محوری در این سازمان اعلام شده است . درحال حاضر به دلیل به کارگیری شیوه های سنتی، فعالیت اجرایی به کندی صورت گرفته و روش های بهبود مستمر جوابگوی نیازمند ی های سازمان نمی باشد . این مقاله ضمن مقایسه تطبیقی روش شناختی های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و همچنین کسب نظرات خبرگان مهندسی مجدد، به ارایه یک الگوریتم سیستماتیک با عنوان P 3 IEI می پردازد . این الگوریتم در بخش واردات اداره گمرکات استان فارس پیاده سازی شده است .