سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی غفاری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا خدایاری – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
فرزاد چراغپورسماواتی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
علیرضا پورممتاز – مدرس مدعو، گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مهمترین نیاز تولیدکنندگان در داشتن سهم بالاتری از بازار، برقراری ارتباط موثرتر با مصرف کنندگان است. این ارتباط از طریق هماهنگی و نزدیکی محصولات با خواسته های مصرف کنندگان ایجاد می شود. ا زآنحایی که خواسته مصرف کنندگان در قالب زبان طبیعی بیان می شود، با ابهام همراه است. برای ایجاد و بهبوداین ارتباط نیازمند روشهایی هستیم که قابلیت رویارویی با این ابهامات را داشته باشند. رنگ که یکی از ویژگی های اصلی محصولات است بهعنوان یک ویزگی دیداری، در ابعاد متفاوتی درک میشود و واژگان آن در هر زبانی تحت تاثیر انواع عوامل جغرافیای، تاریخی، فرهنگی و قومی شکل می گیرند. در تعاریف فیزیکی نیز رنگ های مختلف از نظر محدوده های فرکانسی، مرزهای مشخصی نداشته و نادقیق اند. درنتیجه در انتقال دانش از طریق کاربرد رنگ واژه ها با درجاتی از ابهام مواجه هستیم. در این مقاله نرم افزاری تحت عنوان «موتورجستجوی رنگ» طراحی، ارائه و پیاده سازی شده است. نرم افزار موتور جستجوی رنگ، بر پایه تئوری دانه بندی فازی اطلاعات طرح ریزی شده است. موتور جستجوی رنگ ارائه شده، این امکان را برای کاربر فراهم می سازد تا در فضای جستجو به توصیف رنگ واژه مورد نظر خود به صورت یک عبارت یا جمله در زبان طبیعی به صورت ترکیبی از رنگ واژه های اصلی و صفات بپردازد. پس از آن، بر مبنای استنتاج های فازی طرح ریزی شده در نرم افزار، به تحلیل خواسته پرداخته می شود و با استفاده از محاسبات نرم و ریاضیات فازی، جستجو و انتخاب در میان پایگاهداده های رنگ صورت می پذیرد. پس از انجام گرفتن محاسبات ، مجموعه از اسامی رنگ واژه ها و ترکیبات ارجح آنها که در زبان طبیعی با خواسته کاربر نزدیکی دارد، به عنوان خروجی ارائه می گردد. الگوی ارائه شد در این مقاله توانایی بررسی بیش از ۴۰۰۰ رنگ واژه موجود در گنجواژه فرهنگ و هنر زبان فارسی دارا می باشد.