سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی پهلوانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع مدیریت برنامه ریزی و بودجه، بانک صنعت و مع
مریم اسلمی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی مدیریت برنامه ریزی و بودجه، بانک صنعت و معد

چکیده:

با توجه به حوزه تخصصی فعالیت بانک صنعت و معدن و وژن بالای آن در سیاست های اقتصادی دولت، برقراری شرایطی که بر افزایش و بهبود کمی و کیفی ستاده های بانک موثر باشد، ضروری می نماید. بدیهی است رضایت شغلی و انگیزش نیروی انسانی متخصص بانک صنعت و معدن به عنوان اصلی ترین سرمایه آن، مهم ترین زمینه ایجاد این شرایط بوده و نقش انکار ناپذیری در افزایش بهره وری بانک و ضریب تاثیر آن در توسعه صنعتی کشور خواهد داشت. پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری در بانک صنعت و معدن توانسته است ضمن ایجاد انگیزه در کارکنان بانک، رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهد. بررسی شاخص های ارزیابی بهره وری بانک صنعت و معدن پس از پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری در سال ۱۳۸۱ و تمرکز پاداش های پرداختی به کارکنان در این نظام، نشانگر رشد محسوس در عملکرد بانک صنعت و معدن می باشد. در این گزارش برآنیم این تجربه را به تفصیل مورد توضیح و بررسی قرار دهیم.