سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سبلان دانشور – گروه مهندسی پزشکی – دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمیان –

چکیده:

تصاویر حاصل از سیستم های تصویر برداری پزشکی مختلف به تنهایی قادر به بیان خصوصیات کامل ساختاری و کارکردی بافت نیستند. لذا یک فرایند کلیدی و اساسی، ترکیب و ادغام اطلاعات تصاویر مختلف است. در این مقاله الگوریتم ادغام مرتبه پیکسل مبتنی بر تبدیل موجک ارائه شده است که از قوانین ادغام چندگانه برای ترکیب تصاویر حاصل از سیستم های تصویربرداری مختلف استفاده می کند. مطابق روش ارائه شده در ابتدا دو تصویر اولیه مورد نظر با استفاده از تبدیل موجک گسسته تجزیه می گردند. جزئیات فرکانس بالای ضرایب موجک مطابق ویژگی های غالب ترکیب شده و تقریب های خام تصاویر نیز در هر مرتبه دقت با توجه به شباهتشان ادغام می گردند. در نهایت تصویر ادغام شده از بازسازی ضرایب ادغام شده توسط تبدیل موجک معکوس حاصل می گردد. نتایج حاصل حاکی از آن است که روش ارائه شده می تواند به صورت کارآمد تصاویر CT و MR را ادغام نماید.