سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد نوربخش – گروه مهندسی کنترل، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
علی اکبر افضلیان – گروه مهندسی کنترل، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله روش های پیاده سازی یک کنترل ناظر برای سیستم های گسسته پیشامد روی PLC بررسی شده است. در مسیر حرکت از یک مدل گسسته پیشامد که ذاتا بصورت آسنکرون رفتار نموده و در پی وقوع سلسله پیشامدها هدایت میشود. به سمت PLC که دارای طبیعتی سنکرون بوده و بر اساس سیگنال های زمانی (نه پیشامدها) عمل می نماید. چندین مشکل اساسی وجوددارد که برخی از این مشکلات عبارتند از : غیر علی بودن سیستمحلقه بسته ، امکان وقوع همزمان چند پیشامد در PLC و عدم تطابق آن با کنترل ناظر، چگونگی انتخاب بین مسیرهای مختلف، و غیر واقعی بودن همزمانی فرایند و PLC. در این مقاله این مشکلاتب ررسی شده و راه حل های ممکن ارائه می گردد. پس از آن در قالب مثالی از یک فرایند صنعتی واقعی و با استفاده از الگوریتمی که ارائه خواهد شد نحوه ی پیاده سازی مرحله به مرحله کنترل ناظر بر روی PLC نشان داده خواهد شد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی کنترل ناظر بر روی PLC نشان می دهند که با استفاده از روش های مطرح شده می توان مشکلات پیاده سازی کنترل ناظر را کاهش داده وزمینه را برای بکارگیری بلادرنگ سیستم های کنترل ناظر فراهم نمود.