سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامی – شرکت صنایع الکترونیک زعیم
علی حرمتی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق – شرکت صنایع الکترونیک زعیم
علی اکبر تدین – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق-شرکت صنایع الکترونیک زعیم

چکیده:

در این مقاله گیرنده ای برای سیگنالی با مدولاسیون OQPSK با استفاده از الگوریتمهای موجود و جدیدی در تشخیص حضور سیگنال، جبران آفست فرکانس، همزمانی نماد، جبرانسازی و همزمانی قاب درTDMAدریافتی پیاده سازی شده است. مدولاسیون OQPSK بعلت ساختار طیفی مناسبتری که نسبت به QPSK دارد برای بسیاری از سیستمهای ماهوار های در نظر گرفته شده است. برای جبران آفست فرکانس از الگوریتمی مشابه بازیابی حامل استفاده نموده ایم. برای بدست آوردن همزمانی نماد و همجنین جبران اثر کانال از جبرانسازهای کور خانواده Bussgang استفاده شده است. شبیه سازی ها نشان می دهد که در اینجا الگوریتم کور MMA بهترین عملکرد را دارا می باشد. جهت بدست آوردن ابتدای بسته های داده دریافتی از آشکار سازی کلمه واحد استفاده شده است. در پیاده سازی عملی، مسایل حادی چون تشخیص سیگنال از سکوت، قفل حلقه قفل فاز با اختلاف فاز ۹۰ درجه و تاثیر آن روی سیگنالOQPSK با انتخاب روش های جدیدی حل شده است. عملکرد این گیرنده مخصوصاً هنگامیکه سیگنال از ابتدا دردسترس نباشدچشمگیرخواهد بود. شبیه سازی روی داده های واقعی کانال ماهواره قدرت گیرنده را در بازیابی داده ها نشان می دهد .