سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد یزدی – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بزرگ

چکیده:

تبدیل یکی از موجکیکی ابزار های بسیار کارا برای تجزیه و تحلیل سیگنالهاست تبدیل موجک دارای این مزیت است . که اطلاعات زمانی سیگنالها را نیز حفظ می کنند از طرفی منطق فازی از ابزار های مهمی است که در شرایط وجود ابهام و عدم قطعیت بر اساس منطق خاص و توابع عضویت تعریف شده به عنوان ابزاری جهت اتخاذ تصمیم ها مورد استفاده قرار می گیرد .