سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محسن رهی – دانشگاه پیام نورواحدتهران شمال
سیدسعید آیت – دانشیارگروه علمی مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده:
دراین مقاله روشی جدید بااستفاده ازترکیب سیستم های فازی و آنالیز اجزای اصلی برای تشخیص سرطان ریه که دومین سرطان شایع است ارایه شده است دراین روش ازسیستم های فازی به منظور تولید ودسته بندی قوانین فازی جهت ایجادامکان تفسیر آنها توسط انسان خبره و به منظور کاهش ابعادمجموعه داده ازروش پیش پردازش PCA استفاده شده است ارزیابیهای انجام شده برتری روش پیشنهادی را درمقایسه باسایر روشهای مطرح پیاده سازی شده درپارامترقابلیت تفسیر برای مجموعه داده سرطان ریه نشان میدهد