سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمس نوبخت – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان رسا – دانشجوی کارشناسی رشته عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران نارمک

چکیده:

در اغلب راهها برای انحراف راستای مسیر راه از قوس دایره ای استفاده می شود. برای اینکه وسایط نقلیه وقتی از قسمت مستقیم راه وارد قسمت قوس یا پیچ می شوند ضمن حفظ سرعت بتوانند از اثرات نیروی گریز مصون بمانند از منحنی واسطه ای استفاده می شود که به آن قوس کلوتوئید یا قوس اتصال گوئیم. از این رو قوس کلوتوئید در واقع به عنوان یکی از گزینه های اصلاح معابر و قوس‌ها همیشه مدنظر بوده است چرا که با افزایش ایمنی و نیز آسایش وسایط نقلیه سبب بهبود جریان راه می شود. یکی از نکات مهم طراحی این قوس ها دقت و صحت عملیات پیاده سازی قوس است. در این مقاله برنامهای نوشته و معرفی گردیده است که با گرفتن اطلاعات اصلی و مشخصات قوس کلوتوئیدی به راحتی می تواند مشخصات و محل میخ گذاری‌های مسیرراه را معلوم کند. این برنامه برای تمامی مقادیر اطلاعات ورودی و به ازای هر فاصله دلخواه بین میخ کوبی ها قابل استفاده است و همچنین می تواند محل تماس قوس کلوتوئیدی و قوس دایره ای را نیز معلوم کند. این برنامه همچنین قادر به پیاده سازی قوس دایره ای نیز می باشد که در این امر از روش مختصات قطبی یا روش زاویه انحراف بهره گرفته شده است. همچنین این برنامه قادر به محاسبه تمام مقادیر اجرای قوس ها از جمله بیسیکتریس و طول وترهای کوچک و بزرگ می باشد.