سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سادات هاشمی – کارشناس GIS مدیریت نقشه برداری خراسان
علیرضا وفایی نژاد – کارشناس GIS مدیریت نقشه برداری خراسان

چکیده:

سامانه های اطلاعات مکانی(GIS)دلیل افزایش کارآئی در فرآیند پردازش اطلاعات ،کمک کننده مؤثر و بزرگی برای مدیران و ،مسئولان در شاخه های گوناگون علوم محسوب می شوند ، که در ابعاد مختلف از جمله منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست و حفاظت از آن گسترش فزاینده ای پیدا نموده اندمدیریت و برنامه ریزی و حفاظت محیط زیست و دستیابی به اغلب هدفهای آن و بررسی بسیاری از مشکلات زیست محیطی از جمله GIS تنوع حیات وحش ، خطر نابودی زیستگاهها ، گونه های مورد تهدید ، تخریب جنگل ،آلودگی آب و … به تحلیل های اساسی متکی می باشند .برنامه ریزان با بکارگیری این سیستم ها قادر خواهند بود اطلاعات مهم درباره مناطق مورد نظر را جمع آوری و ذخیره سازی کرده ، شرایط مناطق را تحلیل نموده و طرحهای مختلف را ارزیابی ومقایسه کنند. در این مقاله سامانه اطلاعات مکانی مناطق تحت کنترل محیط زیست که تًاکید آن برنیازهای عمده حفاظت و حیات وحش می باشد ،تعریف می گردد.