سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدکریم موسوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
اسکندر زند – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده:

پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری انتقال ژن و باززایی گیاهان زراعی زمینه ایجاد ارقام تراریخته مقاوم به علف کش را برای اکثر محصولات زراعی اصلی فراهم آورده است. گیاهان زراعی تراریخته در صورت استفاده صحیح و قرارگیری در تناوب های زراعی و علف کشی، از توانایی عرضه راهبرد ارزشمندی برای مدیریت علف هرز برخوردارند. البته مباحث مطروحه حول و حوش توسعه و استفاده از گیاهان زراعی تراریخته ممکن است سبب محدودیت یاکندی پذیرش همگانی انها شود. از جمله مهمترین نگرانی ها می توان به احتمال فرار ژن مقاومت به علف کش از ارقام مقاوم به علف های هرز خویشاوند انها اشاره نمود. علاوه بر این، اثرات جانبی غیر قابل پیش بینی ژن انتقالی و آنزیم مربوطه روی جنبه های فیزیولوژیکی گیاه مقاوم از دیگر تبعات گیاهان زراعی تراریخته به شمار می رود. ظهور گیاهان زراعی خودرو مقاوم به علف کش و همچنین انتخاب علف های هرز مقاوم به علف کش در رژیم جدید گیاه زراعی / علف کش نیز از دیگر جنبه های مورد بحث است. از بین نگرانی های یاد شده ، پتانسیل انتخاب علف هرز مقاوم جدید (ابر علف هرز) از بالاترین احتمال تاثیرگذاری بر روند موفقیت HRC ها در دراز مدت برخوردار است.