سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مومنی رق آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی شفیعی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالحسین فاضلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

مطالعه خاکهای مساله دار از دیر باز مورد توجه محققین بوده است. دسته ای از خاکهای مساله دار تحت عنوان خاکهای فرو ریزشی( رمبنده) میباشند که بیشتر در نواحی گرم و خشک کره زمین یافت میشوند. مطالعات اولیه انجام شده در خاک ساختگاه شهر کرمان، حاکی از رمبنده بودن آن است. در این مقاله، پس از معرفی خصوصیات خاکهای رمبنده، نحوه شناسایی و ارائه نمونه ای از نتایجآزمایش رمبندگی انجام شده بر روی خاک شهرکرمان،نمونه تصویری از ساختمانهای آسیب دیده شهر به نمایش درآمده، که ناشی از عدم شناخت یا بی توجهی سازندگانشان نسبت به این پدیده است.نظر به وضعیت خاک منطقه و ادامه روند صعود سطح آب زیر زمینی در محدوده شهر کرمان ، ایجادآسیبهای جدی در سازه ها وتاسیسات شهری برای آینده ای نه چندان دور پیش بینی میگردد که توجه عمیقتر مسئولین ذیربط را می طلبد.