سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود جوهرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

توسعه تکنولوژی، قدرتی به بشر عطا کرد که توانایی ایجاد تغییرات قابل ملاحظه ای در محیط خود بدست آورد. توسعه اقتصادی کشورها که با اتکاء به قدرت تکنولوژی صورت گرفت در مراحل اولیه خود بر ملاحظات زیست محیطی بی توجه بوده و به همین دلیل صدمات برگشت ناپذیری را به محیط زیست وارد کرده است. دیر زمانی نیست که در سطح ملی به مسائل زیست محیطی اهمیت داده شده است ارائه این مقاله بیانگر حقایقی است که در اثر عدم توجه به مسائل زیست محیطی در احداث سدها، اغلب طرحهای توسعه آبی، دارای جنبه های زیست محیطی نامناسب بوده و عدم توجه به این پیامدها موجب دشواریهای متعددی در حفاظت محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و حتی جهانی شده است. در این مقاله سدهای کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و پیامدهای مثبت و منفی آنها مشخص شده و در پایان پیشنهادهای لازم جهت جلوگیری از پیامدهای نادرست سدها در طراحی، در اجراء و بهره برداری ارائه شده است.