سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود رفیعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و دانشجوی دوره دکترای مدیر
مرتضی کوشا – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

لازمه موفقیت سازمانها در اقتصاد اخلاق مدار رهبری و مدیریت مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. بدین لحاظ سازمانها جهت انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق ماموریت ها و اهداف علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آنها را در این امر یاری نموده و با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل نماید. با توجه به نقش تعیین کننده منابع انسانی در موفقیت سازمانها، انتظار بروز خلاقیت از افرادی که اقدامات سازمان و مدیران آن را ناپسند تلقی می کنند منطقی نیست. گسترش شبکه های ارتباطی و نیز سیستم های اطلاعات باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و نیز قدرت گروه های اجتماعی شده است و در نتیجه انتظارات اجتماعی از سازمان ها را بالا برده، هرگونه فعالیت سازمان ها را زیر ذره بین قرار داده است. هر چند هدف اصلی سازمانها افزایش کارایی و کسب سود است ولی در عصر اطلاعات و جهانی سازی برای دستیابی به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشن دهند و به بهترین نحو اینگونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکانپذیر سازند مدیریت اخلاق مدار با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی از طریق افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد هدف این مقاله ان است که ضرورت توجه به اخلاق و مسئولیت اجتماعی را تبیین و آثار مثبت رهبری و مدیریت اخلاق مدار را بر عملکرد و موفقیت سازمان مورد بررسی قرار دهد. این مقاله با تشریح ضرورت و اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی شروع و سپس چگونگی رابطه اخلاق با موفقیت سازمان بررسی شده و نهایتا تاثیرات مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان توضیح داده می شود.