پیامدها و راهکارهای کنترل و مدیرت ریزگردها

در واقع گرد و غبار آثار گوناگونی را در زمینههای سیاسی، اقتصادی و … در پی خواهد دارند که در این بخش به این آثار اشاره شده و پس از آن راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش اثرات آن پیشنهاد میشود. ریزگردها در کوتاه مدت و درازمدت می تواند تاثیرات نامطلوبی بر محیط زیست، سلامت افراد و اقتصاد شهرها برجای گذارد. بیشتر ذرات گرد و غبار حاصل از طوفانها، اندازهای کوچکتر از ۲۵۰ میکرون دارند و این اندازه ذرات به راحتی میتواند از سیستم دفاعی بدن عبور کرده و مشکلات عدیدهای که مهمترین آن مشکلات تنفسی میباشد را ایجاد میکند  ریزگردها به علت خاصیت چسبندهای که دارند به سادگی بر سطح اشیاء میچسبند و به علت کوچک بودن به کوچکترین روزنهها نفود کرده و سبب اختلال در کار نیروگاهها و پستهای برق و … خواهد شد.

به علت مشکلاتی که پدیده ریزگردها ایجاد میکنند افزایش میزان آنها روز به روز بر افزایش مهاجرتها از این مناطق دامن میزند که این پدیده خود باعث بروز مشکلات زیادی در مبدا و مقصد خواهد شد. این مهاجرتها علاوه بر اینکه ناشی از بیماری افراد و ناراحتیهای تنفسی میباشند، میتواند به دلیل از دست رفتن رفاه اجتماعی و ناراحتیهای روانی حاکم بر آن باشد. همچنین به دلیل کاهش درآمد کشاورزان به علت کاهش باروری و حاصلخیزی خاک زیانهای اقتصادی زیادی به کشور وارد شده و مهاجرت و رها شدن زمینهای کشاورزی را در پی خواهد داشت. در این راستا با کاهش تولیدات کشاورزی دولت مجبور به وارد کردن این محصولات از خارج از کشور میباشد که همین امر موجب زیانهای اقتصادی زیادی خواهد شد و وابستگی کشور را به دنبال خواهد شد. مورد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد تآثیرات گرد و غبار بر روی گیاهان، که ریهها و تصفیه کننده هوا هستند میباشد.