سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اخوان اقدم – کارشناس ارشد زمین شناسی کارشناس تفسیر گروه ژئوفیزیک هوایی
حسین فردوسی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، کارشناس پردازش گروه ژئوفیزیک هوایی سازمان زمی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در جنوب شهرستان دامغان قرار داشته در این محدوده پروازهای ژئوفیریک هوایی به سه روش مغناطیس، الکترومغناطیس و رادیومتری انجام پذیرفته است. بر اساس داده های مغناطیس وججود یک بی هنجاری با ساختار حلقوی در این منطقه تشخیص داده شد که می تواند در ارتباط با یک توده نفوذی بوده و اثرات آلتراسیونی ناشی از این توده به لحاظ کانی زایی مناسب می باشد چند زون رسانای مهم نیز بر اساس داده های الکترومغناطیس در این محدوده تشخیص داده شد که می تواند به علت ایجاد زون های سولفیدی ناشی از آلتراسیون یا به علت ایجاد کانی های رسی در این محدوده باشد. برای بدست آوردن نتیجه نهایی لازم است عملیات ژئوفیزیک زمینی و حفاری در این محدوده انجام پذیرد.